Framtiden är vår makt

Jag är 28 år och heter Ali Rizai. Jag kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande 2011, och jag kände redan från början tyckte jag att unga ensamkommande borde kunna spela en aktiv roll i - och bidra till -  samhället.  Jag engagerade mig i en förening – Salsal -  som är verksam inom områdena kultur och litteratur, social integration, integration och idrott, som jag sedan blev ordförande för och efter valet 2022 förtroendevaldes jag av Socialdemokraterna till ledamot i kulturnämnden i Uppsala kommun.

Det som är viktigt för mig är att bevara och stärka demokrati, yttrandefrihet, jämställdhet och social integration som en ömsesidig process i europeiska länder. Dessa mänskliga värden måste bevaras så att vi kan leva ett gott och fruktbart liv tillsammans i ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Mitt engagemang i  www.tillsammansieuropa.eu är ett nytt steg i denna riktning som innebär en möjlighet att arbeta i en större miljö.  I  tillsammansieuropa.eufinns möjlighet att skapa ett stort nätverk, baserat på vilket vi kan ta ansvarsfulla steg i Europas politik och framtid och bidra till ett bättre EU.