Vänskap, möten och att engagera sig: det är tillsammansieuropa.eu för Anton

Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu eftersom det är en plats där vi kan växa som medborgare genom att engagera oss i en institution och i ett nätverk på ett sätt som inte är toppstyrt. I nätverket är modellen med representativ demokrati öppen för medborgarnas input och engagemang, utan att för den skull slå över i direktdemokrati.

Det jag gillar mest med tillsammansieuropa.eu är den mänskliga aspekten: få nya kompisar, träffa folk, nätverka, agera och engagera sig, både för sin egen skull men också för andra - inte som ett självändamål, utan med konkret återkoppling från institutionerna.

På EYE2021 var jag med i en arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och där kunde jag framföra mina åsikter på plats i Europaparlamentet. Tack vare förbindelsekontoren i medlemsländerna har jag tillsammans med andra killar och tjejer kunnat nå ut med en europeisk medborgarutbildning för skolelever.

Frihet är att delta.

Frihet är att delta.