EU i skolan tack vare Carola och andra i tillsammansieuropa.eu


”Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu efter de positiva erfarenheterna med kampanjen denhärgångenröstarjag.

För mig är ett aktivt europeiskt medborgarskap extremt värdefullt och det är en riktig kick att vara med i evenemangen på plattformen. Via tillsammansieuropa.eu kan vi unga bygga nätverk och arbeta för gemensamma mål. Jag och mina kompisar har till exempel startat ett projekt för att åka ut och prata om EU i skolor. Jag hoppas att ännu fler går med i det här nätverket.”