The next Europe

Jag heter Imre János. Jag föddes 2005 i Jászberény, en liten stad i Ungern, bara ett år efter Ungerns anslutning till EU. Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu som juniorambassadör. Jag ser det här nätverket som en möjlighet till internationell opinionsbildning. Här kan jag fritt uttrycka mina åsikter och här kan mina idéer få genomslag, driva på åtgärder och ge resultat.

Som ung tycker jag att det är superviktigt att skydda den europeiska integrationens kärnvärden: demokrati, rättsstatlighet och respekt för varandras åsikter. Jag tror att den europeiska demokratins framtid är beroende av att folk i större utsträckning deltar i beslutsfattandet. Då måste kunskaperna om samhällsfrågor bli bättre, och utbildningssystemen måste anpassas till dagens utmaningar.

För att bygga upp ett medvetet och ansvarsfullt europeiskt samhälle tror jag att vi måste skapa en integrerad ekonomi som bygger på stabilt samarbete mellan de olika aktörerna och på ansvarstagande för både det sociala välbefinnandet och miljön.