Enligt Liam kan mål uppnås tillsammans

Europasamarbetet innebär för mig att vi tillsammans kan uppnå mål som verkar vara utom räckhåll när vi är ensamma.

”Europasamarbetet innebär för mig att vi tillsammans kan uppnå mål som verkar vara utom räckhåll när vi är ensamma. Det är också anledningen till att jag började engagera mig i EU-frågor. Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu i samband med ett ungdomsutbyte inom Erasmus+ 2019. 

Projektet ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE var en fantastisk upplevelse. Över 80 härliga människor från 14 olika länder samlades för en cykeltur genom områden där vi aldrig hade rest tidigare, för att visa att unga människor vill ha en framtid präglad av solidaritet, kulturell mångfald och jämställdhet, att det är viktigt att värna vår natur om vi vill uppnå hållbarhet i EU och att den egna rösten är ett värdefullt redskap, särskilt när vi använder den i gemenskap med andra.

EU är en brokig samling, där olika former av utbyte garanterat alltid uppstår. Förtroende byggs när människor interagerar och verkligen ser varandra. Jag blir inspirerad när många människor arbetar tillsammans för att stärka både det allmänna bästa och individens rättigheter. När man arbetar tillsammans får man upp ögonen för sina egna begränsningar och lär känna både sig själv och sina medmänniskor på ett särskilt sätt.

Framför allt sport har en särskild betydelse i vårt samhälle. Sport återspeglar samhällets strukturer, normer och värderingar. Jag tror att man genom sport kan stärka känslan av sammanhållning över nationsgränserna, om alla olika grupper blir sedda och kan göra sina röster hörda. Man bör stärka det här samarbetet i Europa för att genom sport främja utbytet mellan olika kulturer och bli medveten om mänsklighetens mångfald.”