Här är våra historier

Våra medlemmar i Tillsammans i Europa engagerar sig! De deltar i evenemang och aktiviteter och de ordnar egna. Vissa har tyckt till om Europas framtid, andra har skaffat sig nya kunskaper. De har gjort avtryck med sina erfarenheter, och deras erfarenheter har gjort avtryck på dem. Upptäck deras historier.

I fokus

Natascia engagerar sig för att sprida kunskap om EU-institutionerna och deras arbete

Jag deltog i kampanjen #denhärgångenröstarjag och då blev det naturligt att också vara med i tillsammansieuropa.eu. 

Läs hela historien About Natascia engagerar sig för att sprida kunskap om EU-institutionerna och deras arbete

Visar 9 historier av 13

Bli europeisk volontär! Engagera dig! Framtiden är din!

Europa är mitt hem. Europaparlamentet har blivit mitt andra hem sedan jag blev volontär vid Europaparlamentets förbindelsekontor i Rumänien för två år sedan.

The next Europe

Jag heter Imre János. Jag föddes 2005 i Jászberény, en liten stad i Ungern, bara ett år efter Ungerns anslutning till EU. Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu som juniorambassadör. Jag ser det här nätverket som en möjlighet till internationell opinionsbildning. Här kan jag fritt uttrycka mina åsikter och här kan mina idéer få genomslag, driva på åtgärder och ge resultat.

Att gå med i ett nätverk av likasinnade

Sabīne – student, statsvetenskap. Jag var på sätt och vis involverad i tillsammansieuropa.eu redan innan plattformen fanns för jag var med i dess föregångare, kampanjen denhärgångenröstarjag.eu. Jag engagerade mig i kampanjen på gymnasieskola nr 25 i Riga som är en av Europaparlamentets ambassadörsskolor.

Ju aktivare vi är, desto bättre blir vår framtid i Europa

Jag heter Ruben och är 26 år. Efter min examen i Europastudier ville jag fortsätta att fördjupa mina kunskaper. 

Jag ville lära mig mer om de europeiska institutionerna och vara medveten om vad som föreslås i Europaparlamentet.

Jag anmälde mig till plattformen tillsammansieuropa för att lära mig mer om EU:s institutioner och hänga med i vad som händer i Europaparlamentet. Jag visste inte tillräckligt om hur Europaparlamentet fungerar eller exakt vad ledamöterna gjorde.

Även som utlänning känner jag mig väl inkluderad i nätverket

Sedan jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu har jag varit med på flera evenemang för att väcka ungdomars intresse för EU-frågor.

Enligt Liam kan mål uppnås tillsammans

Europasamarbetet innebär för mig att vi tillsammans kan uppnå mål som verkar vara utom räckhåll när vi är ensamma.

EU i skolan tack vare Carola och andra i tillsammansieuropa.eu

”Jag anmälde mig till tillsammansieuropa.eu efter de positiva erfarenheterna med kampanjen denhärgångenröstarjag.

Ungdomar måste få en plats vid bordet

Som ung i Europa och som ungdomsarbetare känner jag mig ansvarig för Europas framtid. Jag tror stenhårt på att ungdomar kan bidra till att göra vår demokrati hållbar och bygga en gemensam identitet om de får chansen att skaffa sig den inställning, de kunskaper och de färdigheter som behövs för att delta i beslutsfattandet. Därför anmälde jag mig till tillsammansieuropa.eu. Jag vill uppmuntra till aktivt samhällsengagemang och vara en del av en community där vi har samma värderingar och ett engagemang för det europeiska projektet.